Biuletyn Informacji Publicznej
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach
Zarządzenie nr 1/2023

Zarządzenie Nr 1/2023

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach

z dnia 13 lutego 2023 r.

 

w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w 2023 roku w zamian za święta przypadające

w sobotę.

 

Na podstawie art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę oraz

art. 129 §1 w sprawie pięciodniowego tygodnia pracy – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)

 

Zarządzam co następuje :

 

  1.  Ustalam dzień wolny od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w 2023 roku:
  1. za dzień 11 listopada 2023 r. przypadającego w sobotę ustalam dzień wolny od pracy 10 listopada 2023 r.

                       

  1.  Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach.

 

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

  

 

 


  

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 442
Wprowadzony przez: Sylwia Pelczarska
Data opublikowania: 2023-03-01 08:15:23
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2023-03-01 09:37:19 Sylwia Pelczarska
2023-03-01 09:36:08 Sylwia Pelczarska Publikacja artykułu