Biuletyn Informacji Publicznej
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach
Zarządzenie nr 3/2022

Zarządzenie Nr 3/2022

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach

z dnia 18 maja 2022 roku

 

w sprawie: wyróżnienia nagrodami pieniężnymi pracowników Gminnego Centrum Kultury    i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach z okazji Święta Działacza Kultury.

 

Na podstawie art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r. poz. 852) oraz §12 Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej

w Boleszkowicach

Zarządzam co następuje:

  § 1

Wyróżniam nagrodą pieniężną niżej wymienionych pracowników Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej :

  1. Koszczoł Małgorzata            1360,00 zł brutto
  2. Maleńka Paulina                    580,00 zł brutto
  3. Olewczyńska Dorota             290,00 zł brutto
  4. Wojtaluk Katarzyna              290,00 zł brutto
  5. Żwirko Bożena                      290,00 zł brutto
  6. Maciejewska Jolanta             580,00 zł brutto

 

             § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 405
Wprowadzony przez: Sylwia Pelczarska
Data opublikowania: 2022-10-11 10:57:30
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu