Biuletyn Informacji Publicznej
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach
Zarządzenie Nr 1/2022

Zarządzenie Nr 1/2022

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w 2022 roku w zamian za święta przypadające

w sobotę

Na podstawie art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę oraz

art. 129 §1 w sprawie pięciodniowego tygodnia pracy – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)

 

Zarządzam co następuje :

  1.  Ustalam dzień wolny od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w 2022 roku:
  1. za dzień 1 stycznia 2022 r. przypadającego w sobotę ustalam dzień wolny od pracy 17 czerwca 2022 r.

                       

  1.  Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach.

 

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

  Dyrektor GCKiBP

Sylwia Pelczarska

 

 


 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 533
Wprowadzony przez: Sylwia Pelczarska
Data opublikowania: 2022-05-17 11:53:24
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2022-05-17 11:59:25 Sylwia Pelczarska
2022-05-17 11:58:34 Sylwia Pelczarska
2022-05-17 11:57:18 Sylwia Pelczarska
2022-05-17 11:56:28 Sylwia Pelczarska Publikacja artykułu